[Shader] Part 5: Diffuse Reflection

Khi học shader, đây chính là phần mà tôi thấy thú vị nhất…. Phản xạ ánh sáng (Light Reflection)

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà một vật bị “ảnh hưởng” bởi ánh sáng, dựa trên những đặc tính của bề mặt vật thể (nhẵn nhụi, gồ ghề, trong suốt, tự phát sáng…)

Continue reading “[Shader] Part 5: Diffuse Reflection”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑