[Shader] Part 5.1: Bonus Q.A

Tại sao Direction light lại có w = 0 ??

Ta sẽ đi từng bước một, để việc giải thích trở nên rõ ràng hơn. Bắt đầu bằng việc tự kiểm chứng tính chất của Directional Light Continue reading “[Shader] Part 5.1: Bonus Q.A”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑