[Shader] Part 0: Reveal the magic behind it

Khởi đầu

Chắc với bất cứ ai làm việc với unity, cũng sẽ đến giai đoạn đối mặt với shader. Theo như tôi quan sát thì đến đây thì có 2 loại người:

  • khiếp sợ, và chúng ta không ta không thuộc về nhau… (loại ngôn ngữ dị hợm)
  • cũng khá sợ… nhưng mà không thoát khỏi sức hút của nó (đâm đầu tìm hiểu)

Vậy với các bạn có hứng thú với shader thì chúng ta đọc tiếp thôi (*¯︶¯*).


Ấn tượng

Phải nói rằng thời gian gần đây, tôi có hứng thú với việc tìm hiểu shader (do công việc hiện tại thực sự “Make me canceR”).

Sau khi tôi coi mấy video về những gì shader có thể làm, omg really (⊙_⊙) nó có thể làm được như vậy à. Mọe nó “It’s magic !!!”


Tìm hiểu

Let’s begin !!! Khi mới bắt đầu tôi luôn đặt hàng ngàn câu hỏi:

  • Shader là gì?
  • Nó có thể làm được những gì?
  • Dùng ngôn ngữ gì?
  • Mối quan hệ của nó với unity như thế nào?
  • Phân loại ra sao?

Tôi cũng là newbie với shader thôi nghen, nên có lẽ tôi hiểu những người mới học mắc mớ ra sao, cần biết những gì vào thời điểm này.

Đối tượng của những bài viết này là những người mới làm quen hay có hứng thú với shader, bài viết sẽ cố gắng dùng những từ ngữ gần gũi và thân thuộc nhất để các bạn mới làm quen sẽ dễ dàng tiếp cận hơn ^^

Những bài học về shader cơ bản, tôi sẽ hệ thống lại dưới đây:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: