[Shader] Part 2: How shaders work

 Dài dòng quá, mãi vẫn lý thuyết

U: 2 Part rồi toàn lý thuyết vậy (`皿´#)
M: Nào nào bình tĩnh (⊃。•́‿•̀。)⊃ Di chuyển chậm mà chắc !!

Điều cần thiết khi bạn bắt đầu học shader, đó chính là KIÊN NHẪN Continue reading “[Shader] Part 2: How shaders work”

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑